Научни Радови о Маскама

Лекари и Родитељи за Науку и Етику

Ношење маски чији је промер отвора већи од 20 нанометара не може да заштити од вирусне инфекције. Маске са овом карактеристиком не постоје на нашем тржишту. То значи да је ношење заштитне маске медицински неоправдано као средство за заштиту од вирусних инфекција. Поред тога, ношење маски које се налазе на нашем тржишту или оних из кућне радиности, имају патофизиолошка, психопатолошка и психосоциопатска нежељена дејства.

“Foegen efekat”: Механизам помоћу којег маске за лице доприносе стопи смртности случајева COVID-19

Студије о штетности ношења маске

Захтев за утврђивање контраиндикација за активну имунизацију

Захтев за утврђивање контраиндикација за активну имунизацију у породилишту

Захтев против маски , тестирања, прегледа и давања здравствених информација трећем лицу

Прекршајна пријава за одбијања примања детета у вртић

 ПРЕВОД РАДА ИЛИ АПСТРАКТА (А)ОРИГИНАЛНИ ТЕКСТ
1.1 Ag krosreaktivnost izmedju SARS CoV 2 i humanog tkiva1 Ag crossreactivity
2.2 mRNA vakcine, nova era u vakcinologiji2 mRNA-vaccine-review (1)
3.3 mRNA COVID 19 vaccine a trigger of hepatitis3 mRNA hepatitis PIIS0168827821018961
4.4 Autoimunska hematološka obolenja nakon mRNA COVID-19 Vakcine4 Autoimmune_Hematologic_Disorders_in_Two_Patients.4 (1)
5.5 Zasto decu NE vakcinisati protiv COVI-19, Kostoff et al5 mRNA inoculation in children Toxicology Reports_8_2021_1665_1684
6.6 Imunske interakcije uzrokovane vakcinom6 Vaccine-immune-interactions-and-booster-shots_Sep-2021
7.7 превод абстракт7 Adverse effects post vaccination in adults 2021 (1)
8.8 Perimyocarditis children post mRNK vaccine 2021
9.9 превод абстракат - без9 Adverse effects post vaccination in adults 2021
10.10 превод абстракат10 Covid vacc myocarditis children 2021
11.11 Myocardiitiis after COVID vacc 2021
12.12 преводи абстраката12 Myocardiitis after vacc Military 2021
13.13 преводи абстраката13 Myocarditis post mRNA vaccine 2021
14.14 преводи абстраката14 Post mRNK vaccine myocarditis USA 2021
15.15 mccullough report15 mccullough report
16.16 razotkrivanje kovid kulta16 covidian cult
17.
18.18 PORAST SLUČAJEVA KOVIDA-19 NIJE U VEZI SA STOPOM VAKCINACIJE18 Subramanian-Kumar2021_Article_IncreasesInCOVID-19AreUnrelate(1)
19.19 Преглед неких могућих нежељених последица од мРНК вакцина против KОВИД-1919 International Journal of Vaccine Theory
20.20 Ivermectin for prevention and therapy of COVID 19
21.Имунолошки аспект вакцина
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.