Законска Регулатива

Ивермектин

ЗАКОНИ

Закон о јавном здрављу

Закон о лековима и медицинским средствима

Закон о правима пацијената

Закон о забрани дискриминације

Закон о медицинским средствима

Закон о здравственој документацију

Закон о здравственом осигурању

Закон о здравственој заштити

Закон о општем управном поступку

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о условима обављање здравствене делатности

Правилник о имунизацији и заштити лековима

Правилник о контроли квалитета лекова

Правилник о КЛ лекова у хуманој медицини

Правилник о Вигиланци

Правилник о процени здравствених технологија

Правилник о оглашавању лека

Правилник о садржају и обележавању лека

ОСТАЛО

Алимс – корисне информације

Медицинска документација

Министарство здравља – профилакса

Пријављивање нежељених дејстава на средства – маске

Безбедност и контрола квалитета вакцина

Водич за здравствене раднике – пријављивање нежељених дејстава

Медицина рада

Значај праћења нежељених ефеката

Значај медицинске документације

Батут – имунизација

ФАРМАЦЕУТИ – Ковид 19 вакцине

Адв. Иво Струјић (правни тим ЛРНЕ и ПНИ)

Гостовање адвоката Ива Струјића на тему обавезне имунизације деце 

извор: Глас јавности