Документа За Преузимање

Лекари и родитељи за науку и етику

На овој страници можете преузети правна документа која су сачинили адвокати из правног тима ЛРНЕ у сарадњи са правним тимом УГ Право на избор и УГ НоВа.

Потребно је да ова документа одштампате у два примерка и предате их на писарници вашег Дома здравља (ДЗ). Један примерак остаје ДЗ, а други остаје код вас, а на њега службеник из писарнице мора да вам удари заводни печат са датумом пријема. То чувате као доказ да сте предали захтеве за утврђивање контраиндикације, на шта имате право по Закону о заштити пацијената.

Захтев за информисаност 

Упозорење родитеља Дому здравља

Захтев за утврђивање контраиндикација за активну имунизацију

Захтев за утврђивање контраиндикација за активну имунизацију у породилишту

Захтев против маски , тестирања, прегледа и давања здравствених информација трећем лицу

Прекршајна пријава за одбијања примања детета у вртић