Опоравак после анти ковид имунизације

Модификована верзија за едукацију

ОПОРАВАК ПОСЛЕ АНТИ КОВИД ИМУНИЗАЦИЈЕ – модификована верзија за едукацију

За оригиналну верзију видети: www.flccc.net I-RECOVER Post-Vaccine Treatment Protocol · Version 2 · 8/6/22

PRVA LINIJA

POST – periodično: post ima značajan efekat na homesotazu i na naš imunski sistem, delimično i zato što se tako odstranjuju oštečene čelije iz organizma i čiti organizam, a to onda uključuje i čišćenje organizma od spike proteina. Post nije dozvoljen mlađima od 18 godina, u trudnoći i tokom dojenja. Osobe sa dijabetesom i drugim bolestima treba da konsultuju svog lekara u vezi posta

Ivermectin: 0.2–0.3 mg/kg telesne težine/dan u toku 4–6 nedelja. Ivermectin ima anti-inflamatornu ulogu i vezuje spike protein, pa poboljšava njegovu eliminaciju iz organizma. Uzima se posle jela. Ne uzima se istovremeno sa quercetinom

Niske doze naltrexona: početna doza je 1 mg/dan i povećava do 4.5 mg/dan, po potrebi. Može da se uzima 2 do 3 meseca da bi se postigao potpun efekat: anti-inflammatory, analgestićki i neuromodulatorni

Melatonin: 2 mg/dan pre spavanja formulacija “slow release/extended release”. Melatonin ima anti inflammatorni i antioxidantivni efekat i reguliše funkciju mitohondrija. Početna doza je 0.75 mg a maksimalna je 2 mg/dan

Aspirin: 75-100 mg/dan

Vitamin C: 1000 mg oralno (3 – 4 puta dnevno). Vitamin C ima anti-inflammatornu ulogu, antioxidant, poboljšava immunitet, uključujući i pojačanu sintezu interferona tip I. Oprezna upotreba kod pacijenata sa oštećenjem bubrega. Oralna primena Vitamina C pospešuje rast korisnih bakterija u crevima

Vitamin D i Vitamin K2: 4000–5000 jedinica/dan vitamin D sa vitaminom K2 100 mcg/dan kao početna doza. Dozu Vitamina D uskladiti sa nivoom vitamin D u organizmu.

Quercetin: 250–500 mg/dan: ima anti-inflammatornu ulogu, inhibira mast ćelija i smanjuje neuroinflammaciju. Zbog interakcije sa ivermectinom nikada se ne uzimaju istovremeno (npr IVERMEKTIN uzeti posle doručka, a Quercetin posle večere). Quercetin je retko izaziva hypo-thyroidizam (oprezna upotreba kod pacijenata sa bolestima štitne žlezde)

Nigella Sativa – crni kim: 200–500 mg/ dva puta na dan

Probiotici/prebiotici: Kefir se preporučuje ili neki komercijalni lek koji sadrži Megasporebiotic, ili yourgutplus+, ili slično

Magnesium: 500 mg/dan

Omega-3 masne kiseline: 4 g/dan

DRUGA LINIJA TERAPIJE

Hydroxychloroquine (HCQ): 200 mg/ dva puta na dan u toku 1–2 nedelje, zatim smanjiti na 200 mg/dan. HCQ je immunomodulator i lek izbora za systemic lupus erythematosus (SLE)

Intravenski Vitamin C: 25 g nedeljno + oralno Vitamin C 1000 mg (1 gram)/ 2–3 puta na dan. Oprez kod osoba sa obolenjima bubrega

Ne-invazivni stimulatori mozga

Fluvoxamine: antidepresiv početna terapija 12.5 mg/dan, postepeno povećavati ako pacijentu prija.

OSTALO

Hiperbarična komora

Vibraciona terapija (slabe vibracije) za celo telo

Hladno tuširanje

Plasmafereza

Pentoxifylline (PTX); PTX ER, 400 mg 3x dnevno kod pacijenata sa ozbiljnim oštećenjem mikrocirkulacije Maraviroc; 300 mg oralno 2X dnevno

Valproic acid; Depakote, 250mg 2-3 X dnevno

Sildenafil sa ili bez L-arginine-L-Citrulline.

Sulforaphane (broccoli sprout powder) 500 mcg – 1g 2X dnevno

Dandelion (Taraxacum officinale).

VEDICINALS® 9

Carbon 60 (C60) or C60 fullerenes