Петиција

Лекари и родитељи за науку и етику

Удружење грађана Лекари и родитељи за науку и етику подржало je иницијативу родитеља и потписало петицију за забрану дискриминације, наводећи разлоге за заустављање експерименталне имунизације деце против болести КОВИД-19. Лекари наступају јединствено, без поделе на „ваксере“ и „антиваксере“ свесни велике опасности по најмлађе.

Свака нова медицинска процедура, лек или вакцина, према протоколима медицине засноване на доказима, захтева израду мултицентричних, дугорочних студија (најмање 5 година праћења) пре него што се са сигурношћу о њима може рећи да нису штетне по људско здравље. Свако има право да буде део научне експерименталне студије, али исто тако, свако има право да не пристане да учествује у научној експерименталној студији и због тога НЕ СМЕ ТРПЕТИ ДИСКРИМИНАЦИЈУ НИ ПО КАКВОМ ОСНОВУ.

Ако су препоручена имунизациона средства ефикасна и безбедна, у том случају они који су их примили немају разлога за страх. Ако нису ефикасна и безбедна онда они који су их примили не треба да буду љути на оне који их нису примили, већ на оне који су их обманули тврдећи супротно.

На скуповима које ћемо организовати или на којима ћемо организовано присуствовати биће потписивана петиција. Можете је одштампати (Word, PDF) и дати (без попуњавања редног броја) на потпис члановима фамилије, комшијама, познаницима и након тога предати неком од чланова удружења. Они који су ван Београда могу да шаљу поштом потписане петиције на адресу: Удружење грађана „Лекари и родитељи за науку и етику“, Ул. Кнез Данилова 54, 11000 Београд

ЛИНК Internet верзије ПЕТИЦИЈЕ

Попуните за ваше најстарије који се слажу са петицијом (није неопходно имати адресу е-поште).

Лекари потписници Петиције против имунизације деце од 12 до 15 година, се ограђују од потенцијалних квалификацијa да су „антиваксери“, изјављују да износе искључиво своје ЛИЧНО мишљење, које нужно не мора да представља став организација у којима су запослени. Изјављују да неће бити довољно података о леку – „вакцини“ – новој технологији пре краја 2023. године, као и да нису у сукобу интереса, нити учесници пројеката у вези с овом вакцином.

ИЗ ПЕТИЦИЈЕ: Важне информације за децу од 12 до 15 година на основу којих треба да одлучите о имунизацији

На основу података о регистрацији, препоручено имунизационо средство у Србији је фармацеутски производ са „условном дозволом за лек“ под називом Comirnaty, 500 mg/ml, mRNA имунизационо средство против болести КОВИД-19, са дозволом издатом за период од 12 месеци, јер нема још увек података о безбедности и индикацијама за узраст деце од 12 до 15 година. До децембара 2023. године је у фази испитивања и додатног праћења у циљу откривања нових информација о безбедности. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728. Резултати код деце старости од 12 до 15 година се очекују тек у мају 2023. године. Компанија Pfizer наводи да нема податке за децу од 12 до 15 година. Такође, произвођач тврди да постоје озбиљна нежељена дејства, као што су тешке алергијске реакције, запаљење срчаног мишића (миокардитис) запаљење срчане марамице (перикардитис) недостатак даха, осећај лупања срца, или бола у грудима, али не наводи проценте учесталости и смртности.

Захтевамо од одговорних да:

  • јавно буде доступан комплетан састав имунизационог средства против болести КОВИД-19 и тачне информације о ефектима имунизационог средства, укључујући и ажуриране статистичке податке о нежељеним реакцијама које су до сада забележене код имунизоване деце;
  • сви релевантни подаци о препорученом имунизационом средству буду дати родитељима на увид пре добијања њихове писмене сагласности за имунизацију њихове деце;
  • да се објасни сваком родитељу који пристане на имунизацију свог детета да је у току израда клиничких студија и да је: Здравствена установа (је) дужна да, пре почетка медицинског истраживања, осигура пацијента који учествује у медицинском истраживању, за случај настанка штете по здравље тог лица која је изазвана медицинским истраживањем, у складу са законом. Здравствена установа је дужна да закључи уговор са пацијентом, којим се одређује износ неопходних трошкова који припадају пацијенту који учествује у медицинском истраживању…“ (Закон о правима пацијената Републике Србије, чл.25)
  • заустави дискриминацију деце на основу поделе на имунизоване и неимунизоване;
  • се објави податак који је Етички комитет дао дозволу за примену недовољно испитаног имунизационог средства за узраст од 12 до 15 година, а имајући у виду да је наша регулатива по овом питању усклађена са регулативом Европске Уније
  • да се обезбеди неприкосновена могућност избора родитеља или старатеља детета у вези са имунизацијом, у складу са Уставом и законима Републике Србије без дискриминације и било ког другог облика условљавања.