Јавна писма и жалбе

1. ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ О ЛИЧНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЛЕКАРА И ОДГОВОРНИХ ЛИЦА у вези са одлукама, поступцима или пропустима који се тичу јавне здравствене политике у вези препорука и превентивe Ковида 19 код деце од 12 до 15 година применом лека Comirnaty, mRNA вакцина против COVID19, решење бр. 515-01-04398-20-001 – КЛИКНИТЕ НА ЛИНК ЗА ЦЕЛИ ТЕКСТ ПИСМА

Поделите овај чланак:

Facebook
Telegram
VK
WhatsApp
Twitter
Email
Print

У случају проблема са нпр. лекаром, педијатром, медицинским особљем, можете штампати ово јавно обавештење и предати га особи на увид:

Документ за штампу: „Јавно обавештење о личној одговорности лекара и одговорних лица“

Опционо можете додати пратеће документе као прилоге главном документу.

Пратећи документи који се могу приложити уз штампану верзију (одабрани или сви):

 • ” Hard law“ регулативе која је од стране Европског парламента и Већа Европске Уније
 • Педијатријскe регулативе Европске Уније
  – Закон о лековима и медицинским средствима Републике Србије (Сл. гласник РС бр.30/2010,107/2912,113/2017- др закон и 105/2017- др закон).
 • делови Пословника о раду етичког одбора из Закона о здравственој заштити
 • Решење о именовању председника и чланова етичког одбора Србије;

 

Oво јавно обавештење послано је следећим институцијама и установама:

 • Кабинет председника А. Вучића [email protected]
 • Кабинет премијера А. Брнабић [email protected]
 • Министарство здравља [email protected]
 • Министарство за бригу о породици и демографију [email protected]
 • Министарство просвете, науке и технолошког развоја [email protected]
 • Министарство омладине и спорта [email protected]
 • Председник Народне Скупштине РС [email protected]
 • Повереник за информације од јавног значаја [email protected]
 • Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут” [email protected]
 • Фармацеутска комора Србије [email protected]
 • Медицински факултет Универзитета у Београду [email protected]
 • Агенција за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС)
 • Сектор за медицинска средства, руководилац мр фарм. Александра Вујачић Симић [email protected]
 • Сектор за клиничка испитивања, руководилац др сц. Данка Тешић [email protected]
 • Сектор за процену ефикасности и безбедности лека, руководилац др мед. Добрила Бојовић [email protected]
 • Одељење за управљање квалитетом и подршку, начелник мр Катица Дрљевић Ђурић [email protected]
 • Градски завод за јавно здравље [email protected]
 • Руководилац Центра за анализу, планирање и организацију здравствене заштите
 • Мр сц. мед. др Анђелија Нешковић [email protected], начелник Јединице за унапређење квалитета здравствене службе др Катарина Војводић [email protected]
 • Начелник јединице за планирање здравствених услуга и организацију здравствене заштите мр сц. мед. др Верица Почуча [email protected]
 • ЛКС [email protected] [email protected]
 • СЛД [email protected]
 • УПК [email protected]
 • Институт за мајку и дете [email protected]
 • Клиника за дечје интерне болести – Ниш [email protected]
 • Универзитетска дечија клиника – Тиршова [email protected]
 • Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
 • [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected]
 • Клинички центар Крагујевац, Клиника за педијатрију [email protected]
 • Заштитник грађана [email protected]
 • Свим већим домовима здравља…

 

Напомена: Национално тело за имунизацију, нема у Србији никакву званичну страницу нити адресу и слично.

Припадају НИТАГ, међународном телу за имунизацију али на званичном сајту НИТАГ за Србију су прецртани подаци.