Јавна писма и жалбе

1. ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ О ЛИЧНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЛЕКАРА И ОДГОВОРНИХ ЛИЦА у вези са одлукама, поступцима или пропустима који се тичу јавне здравствене политике у вези препорука и превентивe Ковида 19 код деце од 12 до 15 година применом лека Comirnaty, mRNA вакцина против COVID19, решење бр. 515-01-04398-20-001 – КЛИКНИТЕ НА ЛИНК ЗА ЦЕЛИ ТЕКСТ ПИСМА

Поделите овај чланак:

Facebook
Telegram
VK
WhatsApp
Twitter
Email
Print

У случају проблема са нпр. лекаром, педијатром, медицинским особљем, можете штампати ово јавно обавештење и предати га особи на увид:

Документ за штампу: „Јавно обавештење о личној одговорности лекара и одговорних лица“

Опционо можете додати пратеће документе као прилоге главном документу.

Пратећи документи који се могу приложити уз штампану верзију (одабрани или сви):

 • ” Hard law“ регулативе која је од стране Европског парламента и Већа Европске Уније
 • Педијатријскe регулативе Европске Уније
  – Закон о лековима и медицинским средствима Републике Србије (Сл. гласник РС бр.30/2010,107/2912,113/2017- др закон и 105/2017- др закон).
 • делови Пословника о раду етичког одбора из Закона о здравственој заштити
 • Решење о именовању председника и чланова етичког одбора Србије;

 

Oво јавно обавештење послано је следећим институцијама и установама:

 • Кабинет председника А. Вучића predstavkegradjana@predsednik.rs
 • Кабинет премијера А. Брнабић predsednikvlade@gov.rs
 • Министарство здравља kabinet@zdravlje.gov.rs
 • Министарство за бригу о породици и демографију kabinet@minbpd.gov.rs
 • Министарство просвете, науке и технолошког развоја kabinet@mpn.gov.rs
 • Министарство омладине и спорта kabinet@mos.gov.rs
 • Председник Народне Скупштине РС nsrs@parlament.rs
 • Повереник за информације од јавног значаја office@poverenik.rs
 • Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут” imunizacijaCOVID19@batut.org.rs
 • Фармацеутска комора Србије komora@farmkom.rs
 • Медицински факултет Универзитета у Београду mf.bg@med.bg.ac.rs
 • Агенција за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС)
 • Сектор за медицинска средства, руководилац мр фарм. Александра Вујачић Симић aleksandra.vujacic@alims.gov.rs
 • Сектор за клиничка испитивања, руководилац др сц. Данка Тешић danka.tesic@alims.gov.rs
 • Сектор за процену ефикасности и безбедности лека, руководилац др мед. Добрила Бојовић dobrila.bojovic@alims.gov.rs
 • Одељење за управљање квалитетом и подршку, начелник мр Катица Дрљевић Ђурић katica.drljevic@alims.gov.rs
 • Градски завод за јавно здравље info@zdravlje.org.rs
 • Руководилац Центра за анализу, планирање и организацију здравствене заштите
 • Мр сц. мед. др Анђелија Нешковић andjelija.neskovic@zdravlje.org.rs, начелник Јединице за унапређење квалитета здравствене службе др Катарина Војводић katarina.vojvodic@zdravlje.org.rs
 • Начелник јединице за планирање здравствених услуга и организацију здравствене заштите мр сц. мед. др Верица Почуча verica.pocuca@zdravlje.org.rs
 • ЛКС info@lks.org.rs kme@lks.org.rs
 • СЛД sld@sld.org.rs
 • УПК ujedinjeni.protiv.kovida@gmail.com
 • Институт за мајку и дете info@imd.org.rs
 • Клиника за дечје интерне болести – Ниш kcnissrb@gmail.com
 • Универзитетска дечија клиника – Тиршова klinika@udk.bg.ac.rs
 • Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
 • imuno@izzzdiovns.rs ; genetika@izzzdiovns.rs ; pulmo@izzzdiovns.rs ; kardio@izzzdiovns.rs
 • Клинички центар Крагујевац, Клиника за педијатрију info@kc-kg.rs
 • Заштитник грађана kabinet@zastitnik.rs
 • Свим већим домовима здравља…

 

Напомена: Национално тело за имунизацију, нема у Србији никакву званичну страницу нити адресу и слично.

Припадају НИТАГ, међународном телу за имунизацију али на званичном сајту НИТАГ за Србију су прецртани подаци.