Званично: Медицински факултет у Београду прекршио права студената

Поделите овај чланак:

Facebook
Telegram
VK
WhatsApp
Twitter
Email
Print
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРЕКРШИО ПРАВА СТУДЕНАТА – ПОВЕРЕНИК ЗАБРАНИО МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ ЗЛОУПОТРЕБУ ПОДАТАКА О ЗДРАВЉУ СТУДЕНАТА
Повереник одлучио: Медицински факултет хитно да уклони податке о вакциналном статусу студената!
Утврђено је да Медицински факултет обрађује податке о вакцинацији, о  прележаном КОВИД-у и о позитивном налазу IgG антитела студената, супротно одредбама члана 17. ЗЗПЛ за обраду посебних врста података о личности и без ваљаног правног основа из члана 12. став 1. ЗЗПЛ, те да обрадом истих података врши повреду начела минимизације података из члана 5. став 1. тачка 3) ЗЗПЛ. 
Из наведених разлога Повереник је донео решење којим је забранио да врши обраду података о личности и то посебних врста података о личности- података о здрављу студената- под називом ,,Ретикулум”, у сврху присуствовања настави и обављања радних активности.
Повереник је наложио Медицинском факултету да обрише ове податке и о брисању истих обавести све студенте од којих су предметни подаци прикупљени.
Руковалац је обавестио Повереника да је обрисао све податке који се односе на вакцинални статус студената као и да је о истом обавестио и студенте.
Студенти најављују покретање поступка против декана Медицинског факултета.