Удружење грађана Лекари и родитељи за науку и етику, позива све поменуте личности из хетерофобичног текста који се нашао на интернету под  насловом ” “The Belgrade Pride, Homophobia And Serbian
Government – Organized NGOs” (https://nifainfo.org/the-belgrade-pride-homophobia-and-
serbian-government-organized-ngos/) 

да преузму и попуне поднесак који је саставио наш правни тим и предају га Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, који се налази на адреси Булевар краља Александра 15, Београд 11000., како би Повереник у складу са својим надлежностима могао да поднесе прекршајне и кривичне пријаве против одговорног лица. Документ за пријаву је на следећем линку ЖАЛБА ПОВЕРЕНИКУ.
На следећем линку је текст са сајта у ПДФ који можете приложити уз жалбу “The Belgrade Pride, Homophobia And Serbian
Government – Organized NGOs” – ПДФ

Правни тим УГ “Лекари и родитељи за науку и етику”