Вакцине против КОВИД-19 су повезане са миокардитисом, који у неким околностима може бити фаталан. Овај систематски рад има за циљ да истражи потенцијалне узрочне везе између “вакцина” против КОВИД-19 и смрти од миокардитиса користећи пост мортем анализу. Извршили смо систематски преглед свих објављених обдукционих извештаја који укључују миокардитис изазван вакцинацијом против КОВИД-19 до 3. јула 2023. Укључене су све студије аутопсије које укључују миокардитис изазван вакцином КОВИД-19 као могући узрок смрти. Узрочност у сваком случају су процењивала три независна лекара са искуством и стручношћу у кардиопатологији. Првобитно смо идентификовали 1691 студију и након скрининга за наше критеријуме за укључивање, укључили смо 14 радова који су садржали 28 случајева аутопсије. Кардиоваскуларни систем је био једини органски систем који је захваћен у 26 случајева. У два случаја миокардитис је окарактерисан као последица мултисистемског инфламаторног синдрома. Просечна старост умрлих била је 44,4 године. Просечан и средњи број дана од последње вакцинације против КОВИД-19 до смрти износио је 6,2 и 3 дана. Утврдили смо да је свих 28 смртних случајева н узрочно повезано са вакцинацијом против КОВИД-19 независним прегледом клиничких информација представљених у сваком раду. Временски однос, унутрашња и екстерна конзистентност виђени међу случајевима у овом прегледу са познатим миокардитисом изазваним вакцином КОВИД-19, његовим патобиолошким механизмима и повезаним прекомерним смртним исходом, употпуњени потврдом аутопсије, независном пресудом и применом критеријума Бредфорд Хила на укупну епидемиологију вакциналног миокардитиса, сугерише да постоји велика вероватноћа узрочне везе између вакцина против ЦОВИД-19 и смрти од миокардитиса.
https://lrne.rs/wp-content/uploads/2024/01/COVID-19-mRNA-vaccines-contain-excessive-DNA-Evidence-and-Implications.pdf