Скандалозно – Министарство здравља скрива информације од грађана

Поделите овај чланак:

Facebook
Telegram
VK
WhatsApp
Twitter
Email
Print
Да ли Министарство здравља  сакрива информације и  обмањује јавност СРБИЈЕ у вези са  Споразумом са Светском здравственом организацијом (СЗО) потписаним  4.  априла 2022. године?!
Обавештавамо јавност да  удружења Лекари и родитељи за науку и етику-ЛРНЕ, Право на избор, Савез православних жена, Покрет српске саборности и парламентарна странка Двери, још нису добила тражене информације од јавног значаја за грађане Србије на које се односе поднети Захтеви за информације од јавног значаја од 8. априла 2022.године и поновљен  Захтев од 29. априла 2022. године. 
Уместо тражених информација од јавног значаја,  државни секретар др Мирсад Ђерлек у име Министарства здравља и министра др Златибора Лончара доставио је Споразум  од 25. фебруара 2020. године. Државни секретар је овим покушајем обмане повредио Закон о слободном приступу информацијама, као и члан 11 и члан 76 Закона о државној  управи који се односе на јавност рада и обавештавање јавности о раду органа државне управе.
Позивамо Јавног тужиоца да преиспита одговорност државног секретара др Мирсада Ђерлека  и надлежног министра у вези са скривањем информација од јавног значаја. Због оваквог поступања представника Министарства здравља, у јавности расте сумња у сувереност система здравствене заштите Републике Србије што може бити претња по националну безбедности Србије.
Упозоравамо надлежне да од тражених информације нећемо одустати, јер су здравље грађана, Устав, национална безбедност и суверенитет најважнији приоритет!!!!
Захтев за информације од јавног значаја које смо тражили 8. априла 2022.
1. Приступ службеним документима односно копију потписаног Споразума о сарадњи између Министарства здравља Републике Србије и Светске здравствене организације (СЗО), од 04. 04. 2022. године, који  обухвата имунизацију, ментално здравље, антимикробну резистенцију, дигитализацију у здравству, хроничне незаразне болести и др. 
2. Приступ службеним документима односно копију плана импементације  горе наведеног Споразума.
3. Приступ службеним документима односно копију записника са првог састанка одржаног 5. априла 2022. године између Експерата СЗО и представника Министарства здравља у циљу имплементације горе поменутог Споразума. 
Поновљен Захтев за информације од јавног значаја од 29.априла 2022.
Поводом вашег дописа број 500-01-427/2022-16 од  18.4.2022. године у коме нам нисте доставили тражене информације, понављамо Захтев од 8. априла 2022. год на основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21) и од горе наведеног органа захтевамо истинитите и потпуне информације које садрже:
Веродостојну копију оригинала документа који садржи тражену информацију на којој се јасно виде потписи овлашћених лица, печати, штамбиљи и заводни бројеви Министарства здравља Р. Србије (МЗ РС) и Регионалне канцеларије за Европу Светске здравствене организације (СЗО).
Овим документом захтевамо да нам доставите документа за следеће информације од јавног значаја за грађане РС:
1. Документацију о процесу сукцесивних консултација између националних здравствених власти и Регионалне канцеларије за Европу СЗО, у име СЗО, у општем циљу остваривања задатака утврђених у Тринаестом Општем програму рада СЗО, за период 2019–2023. (GPW 13), Европском програму рада 2021-2025: Удружена акција за боље здравље у Европи (EPW) и у националној здравственој политици РС. 
2. Нацрт и оригинални целокупни текст Двогодишњег споразума о сарадњи између МЗ РС и Регионалне канцеларије за Европу СЗО за 2022/2023. годину, потписан од стране Министра здравља РС  др Златибора Лончара и Регионалног директора за Европу СЗО др Ханса П. Клуге-а, сходно члану 10 Закона о закључивању и извршавању Међународних уговора.
3. Одговарајући акт надлежног одбора Народне Скуштине РС из члана 8 став 1 Закона о закључивању и  извршавању Међународних уговора, као и извештај Влади поднет од стране делегације РС о току преговора и усаглашени (парафиран) текст који се односи на предметни међународни уговор из става 2 овог Захтева.
4. Образложeње  зашто  одговори које сте нам дали под редним бројем 2 и 3 у допису број 500-01-427/2022-16 од 18.4.2022 , имају супротне тврдње од оних које стоје на званичном сајту Министарства здравља од 5. априла 2022. године https://www.zdravlje.gov.rs/…/ministarstvo-zdravlja-i… ? Цитирамо: 
„Министарство здравља и СЗО отпочели имплементацију Споразума о сарадњи 5. априла 2022.
Експерти WHO и представници Министарства здравља отпочели су данас заједничке активности у циљу имплементације сарадње договорене и верификоване Споразумом који су потписали директор WHO др Ханс Клуге и министар здравља др Златибор Лончар.
Тим поводом данас је у Министарству здравља одржан први састанак.
Двогодишњи Споразум о сарадњи обухвата заједничке активности у области имунизације, ментално здравље, антимикробну резистенцију, дигитализацију у здравству и хроничне незаразне болести, уз подразумевану подршку опоравка од ефеката изазваним КОВИД пандемијом.
Значај ове сарадње и потписаног Споразума потврдио је и директор WHO др Клуге који је на свом твитер налогу објавио и видео о потписивању Споразума са министром Лончаром.“